سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دانش تا همراه بردباری نگردد، نتیجه ندهد . [امام علی علیه السلام]